Έρευνα δείχνει ένα νέο κέρδος της τηλεργασίας για εργοδότες κι εργαζόμενους

Μάλλον ήρθε το τέλος της συζήτησης για το ποιος ωφελείται περισσότερο από την τηλεργασία, αφού τελικά όλοι κερδίζουν από αυτή.

Η τηλεργασία πέρασε γρήγορα από την καθολική εφαρμογή στην πλήρη κατάργηση όταν τα lockdown έγιναν μια μακρινή ανάμνηση. Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν κάποιες μικρές αναλαμπές, αν και αυτό μάλλον ήταν περισσότερο ένα power game μεταξύ εργοδοτών και υπαλλήλων στην προσπάθεια να οριστεί ένα υβριδικό μοντέλο που εξυπηρετεί του πάντες.

Ποια η σχέση του σεξ με την τηλεργασία;

Τα κέρδη και οι ζημιές της αποχής από το γραφείο είναι λίγο πολύ γνωστά σε βενζίνες, δημιουργικότητα, έλεγχο από τους προϊσταμένους και προς υφιστάμενους, επαφή με την οικογένεια κλπ. Αυτό όμως που κάνει την τηλεργασία ένα θέμα προς διαπραγμάτευση, είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά win-win πλεονεκτήματα ώστε να είναι χαρούμενοι και οι εργοδότες, αλλά και οι εργαζόμενοι. Μια έρευνα έρχεται να το αλλάξει αυτό. 

 

 

Την έρευνα διεξήγαγε το National Bureau of Economic Research και επικεντρώθηκε στον χρόνο που εξοικονομείται από την τηλεργασία, κάτι από το οποίο κερδίζουν όλες οι πλευρές. Ένας εργαζόμενος που εργάζεται από το σπίτι, κερδίζει κατά μέσο όρο 55 λεπτά κάθε μέρα και ενώ προφανώς μιλάμε για χρόνο που εξοικονομείται από την έλλειψη μετακίνησης, αλλά υπάρχει κέρδος και για τους εργοδότες από αυτό.

Γιατί κάποιοι εργαζόμενοι δεν πιστεύουν στην τηλεργασία;

Η έρευνα έγινε σε 27 χώρες και ερωτήθηκαν εργαζόμενοι ηλικία 20 έως 59 ετών. Το ενδιαφέρον με αυτά τα 55 λεπτά που εξοικονόμησε ο καθένας, είναι ότι το 40% αφιερώθηκε στην εργασία, άρα οι εργοδότες κέρδισαν περίπου ένα 20λεπτο εργασίας από το πουθενά. Το υπόλοιπο ποσοστό επενδύεται σε ασχολίες ευχάριστες για τον εργαζόμενο.   

 

 

Από ποιοτική άποψη, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο κέρδος του εργοδότη την αυξημένη αποδοτικότητα που προσφέρει η ενασχόληση με τα χόμπι και τις ευχάριστες δραστηριότητες που προσφέρει η άνεση χρόνου, αλλά ακόμα κι αυτό το 20λεπτο αρκεί για να δείξει το κέρδος για αμφότερες τις πλευρές. Με το υβριδικό μοντέλο εργασίας να κερδίζει έδαφος σε εργαζόμενους με παιδιά, τέτοιες έρευνες παγιώνουν ένα στυλ εργασίας που τελικά βολεύει όλες τις πλευρές και γκρεμίζει στρεβλές αντιλήψεις δεκαετιών. Δεν είναι και λίγο πράγμα να επιβεβαιώνεται το ότι η τεχνολογία μας απελευθερώσει και δεν μας σκλαβώνει όπως είχαμε πιστέψει με την αλματώδη ανάπτυξη του ίντερνετ. ©2016-2023 Ratpack.gr - All rights reserved