Ένας μίνι οδηγός για να μην πάνε όλα κατά διαόλου.
Μας λένε ότι μας δίνει γοητεία. Είναι όμως έτσι;
Όταν μάλιστα βοηθάει αποδεδειγμένα τα ζευγάρια.
Πώς πρέπει να αντιδράσεις αν σου καρφωθούν περίεργες ιδέες στο μυαλό;