Έχουμε από τους επιστήμονες τον ακριβή αριθμό, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες. 
Τα σημάδια που στο δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρέπει να φύγεις.
Η τηλεόραση και το φαγητό είναι πλέον αυτά που κρατούν μαζί τα ζευγάρια.