Απόλυτα. Αλλά γιατί οι γυναίκες μας βγάζουν «κακούς» για αυτή την επιλογή;
Όλοι έχουμε βρεθεί εκεί αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν πιθανότητες.