Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η έλευση του χειμώνα σε έχει βάλει στη διαδικασία να αναδιαμορφώσεις το περιεχόμενο της…
Δεν είναι ότι μεγαλώνουμε, ούτε ότι αυτοί άρχισαν να παλιμπαιδίζουν, συναντηθήκαμε κάπου στη μέση.