Μία ματιά στις αγορές που αξίζει να δώσεις βάση. 
Ο Daniel Craig έδινε πάντα εξαιρετική προσοχή σε όσα φορούσε ως 007. 
Πρέπει να είσαι προσεχτικός ακόμη και σε αυτό.
Όπως δεν είναι όλοι οι άντρες ίδιοι, το ίδιο συμβαίνει και με τα ρολόγια.