Ο Νίκος Συρίγος γράφει για τη δεκαετία εκείνη που δεν λέει να εγκαταλείψει την καθημερινότητα και τα μυαλά μας.
Η επόμενη μέρα για τον άντρα που καλείται να αντιμετωπίσει τα σημάδια του Χρόνου.
Ένα κείμενο για εκείνες τις εικόνες που δεν περιλαμβάνουν μόνο αναχωρήσεις και αφίξεις.