Για απολαυστικές και ποιοτικές ακροάσεις δίσκων.
Αν υπάρχει ένα επιτραπέζιο που αξίζει το κάτι παραπάνω στην κατασκευή, αυτό είναι η Monopoly.