Όχι δεν είναι αδύνατον, μόνο που θέλει δουλειά και υπομονή.
Θα είναι σίγουρα πάρα πολύ γρήγορη, αλλά πώς θα ακούγεται;