«Μια ζωή στα βήματα του Coltrane»
Λένε πως οι άνδρες θα είναι πάντα άνδρες και πως όσα χρόνια και αν περάσουν, θα συνεχίσουν να κάνουν τα…
Είδαμε ζωντανά τους Χειμερινούς Κολυμβητές στο Half Note και μείναμε με ανοιχτό το στόμα.