Το «The Food Tour» με τους Σαμάνθα Αποστολοπούλου (pescatarian) και Χρήστο Κάβουρα (meat lover) ξεκινάει την περιήγησή του στα πιο…
Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 και Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 στο Christmas Theater, Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
Και μας πιάνουν οι ανησυχίες μας τώρα με την επιστροφή από την πανδημία.