Όχι δεν είναι αδύνατον, μόνο που θέλει δουλειά και υπομονή.
Αυτό, πιθανότατα, οφείλεται στο γεγονός ότι δίνουν μεγάλη σημασία στον οργασμό της συντρόφου τους.
Μία ιεροτελεστία που δεν έχασε ποτέ το πρεστίζ της.