Ένας DIY οδηγός για να το κάνεις μόνος σου στο σπίτι.
Κι όμως το άγχος είναι βασιλιάς και βάζει σε κίνδυνο την ανδρική τρίχα.  
Όλοι πλέον αφήνουν γένια, εκτός από αυτούς που δεν μπορούν, αλλά δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου.
Συμβουλές που ακολουθείς από σήμερα και μας ευχαριστείς αργότερα.
Η γοητεία στον άντρα καλλιεργείται με το χρόνο.