Περιβάλλον: Ανακαλύφθηκε αρχαία κάψουλα με αέρα από το 1765

Έτσι η επιστήμη αποδεικνύει την ατμοσφαιρική επιβάρυνση της Γης.

Το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια επιβαρύνεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Αυτό το έχει αποδείξει η επιστήμη με πολλούς τρόπους και τώρα το κάνουν και οι καλλιτέχνες με το έργο τους.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πιθανό να φτάσει σε επίπεδα που δημιουργούν ανεπιθύμητες συνθήκες διαβίωσης. Για την περιγραφή της κατάστασης αυτής έχει επικρατήσει ο όρος νέφος.

 

 

Ο καλλιτέχνης Wayne Binitie πέρασε τα τελευταία πέντε χρόνια συνεργαζόμενος με τους επιστήμονες της British Antarctic Survey (BAS) που κάνουν γεωτρήσεις, αναλύουν και συντηρούν κυλινδρικά κομμάτια πάγου από τα βάθη των παγετώνων σε μια προσπάθεια να καταγράφουν την κλιματική αλλαγή στο πέρασμα των χρόνων.

 

 
 

Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας, δηλαδή η προσθήκη ουσιών (ρύπων) στην ατμόσφαιρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δε θα υπήρχαν. Στη σύγχρονη εποχή, συχνά η ρύπανση είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

 

 
 

Αυτοί οι πυρήνες πάγου επέτρεψαν στον Binitie να παρουσιάσει, σε μια περιβαλλοντικά κρίσιμη παγκόσμια συγκυρία, τον καθαρότερο αέρα παγιδευμένο σε πάγο μιας άλλης εποχής, λίγο πριν αρχίσει η καταστροφή της ατμόσφαιρας από τον άνθρωπο.

Η ανθρωπογενής ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται κυρίως από τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τα νοικοκυριά. Σε μια τυπική πόλη, η βιομηχανία ευθύνεται για το 50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα μέσα μεταφοράς για το 35%, ενώ τα νοικοκυριά για το 15%.

πηγή

Δες εδώ τι ανακάλυψε ο καλλιτέχνης Binitie: