ΕΡΕΥΝΑ
Αυτή η έρευνα είναι ένα κακό νέο για τους εναλλακτικούς σου φίλους που σε πιέζουν να διαγράψεις το Instagram.
Δεν πρόκειται για αντιβιοτικό αλλά σίγουρα βοηθάει.
Η νέα έρευνα επιβεβαίωσε τη χρόνια υποψία μας.
Η επιστήμη μίλησε, το στομάχι ακούει;
Έρευνα αποκαλύπτει αν παίζει τελικά ρόλο η ποσότητα ή ποιότητα.