ΕΡΕΥΝΑ
Η επιστήμη βρήκε τον τρόπο να απαλλάξει τον κόσμο από τη μόλυνση των αυτοκινήτων.
Τα ερωτικά θέματα έχουν κι αυτά τα όρια τους και η επιστήμη τα αναλύει διεξοδικά.
Κι όμως μέσα στον ερωτικό χάρτη είμαστε πολύ ψηλά παγκοσμίως.