ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Το μέλλον είναι εδώ κι εμείς το καλωσορίζουμε.
Η επιστήμη μίλησε. Εσύ αν θέλεις την ακούς.
Μοιράζουν τα προσωπικά σου δεδομένα, για αυτό προσοχή.
Η προσομοίωση έχει φτάσει σε ακραίο βαθμό. Θέλουμε όμως κάτι τέτοιο;