ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
Στην ίδια πρόβλεψη αναφέρει και τον θάνατο του Καρόλου. Όχι του Γ'.
Μπορεί ο νέος διάδοχος να εξασφαλίσει την ασφάλεια της βασιλικής οικογένειας;
Ο κόσμος δεν γνώριζε γι’ αυτά μέχρι πρόσφατα.
Οι μονάρχες ήταν από πάντα παράξενοι, αλλά ο νέος βασιλιάς πάει για την πρωτιά.
©2016-2023 Ratpack.gr - All rights reserved