ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Το καρνέ του σκηνοθέτη ανοίγει για να πάρεις ιδέες.
Ένας σκιτσογράφος απαντά στο ερώτημα με τα σχέδιά του.
Ακόμη και το Βουνό θα φαινόταν συμπαθητικό.