ΤΣΕΧΙΑ
Αν υπάρχει dream job, τότε αυτή περιλαμβάνει μια Ferrari και κυνηγητό με κάγκουρες.
Οι φθινοπωρινές σου διακοπές βρίσκονται μια χεριά απόσταση.