ΠΙΣΙΝΑ
Ένας συντάκτης προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει αυτούς που προτιμούν το χλώριο από το θαλασσινό νερό.
Καλοκαιρινό σκηνικό στην καρδιά της Αθήνας.
Με βάθος 60 μέτρα και 14 εκατομμύρια λίτρα νερού κλείνει τα στόματα όσων θεωρούν τις πισίνες βαρετές.
Δεν είναι κι η καλύτερη ιδέα όπως αποδεικνύει πρόσφατη έρευνα.
©2016-2024 Ratpack.gr - All rights reserved