ΠΙΣΙΝΑ
Με βάθος 60 μέτρα και 14 εκατομμύρια λίτρα νερού κλείνει τα στόματα όσων θεωρούν τις πισίνες βαρετές.
Ένας συντάκτης προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει αυτούς που προτιμούν το χλώριο από το θαλασσινό νερό.
Δεν είναι κι η καλύτερη ιδέα όπως αποδεικνύει πρόσφατη έρευνα.
Η πισίνα με την ωραιότερη θέα δεν απέχει και τόσο από την πραγματικότητα.