ΜΑΛΛΙΑ
Με ολόκληρο το σώμα σου να δυσφορεί, συχνά παραμελείς τα μαλλιά σου.
Μπορείς να αγνοήσεις αυτό το κείμενο, αλλά μην παραπονιέσαι μετά που δεν στρώνει.
Εσύ μπορεί να μην τις θέλεις, αλλά το μαλλί σου τις χρειάζεται.