Μία αποτίμηση του βίου και της πολιτείας του.
To αίμα, η κατσαρίδα κι άλλες τέσσερις περιπτώσεις που μπορεί να τον κάνουν να κακαρίσει.
Η έρευνα που θα διώξει τις οποιεσδήποτε ενοχές. Αν αυτές υπήρξαν ποτέ.
4 απλά πράγματα που πρέπει να κάνεις καθημερινά για τους κολλητούς σου.
Μία συνέντευξη με τον καταξιωμένο συνθέτη που δεν θεωρεί τίποτε δεδομένο στην τέχνη και ότι τα λάθη μπορούν να γεννήσουν…