Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 και Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 στο Christmas Theater, Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
Και μας πιάνουν οι ανησυχίες μας τώρα με την επιστροφή από την πανδημία.
Παρασκευή 15 & 22 Οκτωβρίου στο Ίλιον Plus.