Πώς πρέπει να αντιδράσεις αν σου καρφωθούν περίεργες ιδέες στο μυαλό;
Πριν το κάνεις δημόσια, σκέψου πρώτα δυο φορές
4 βασικά στιγμιότυπα στην καθημερινότητά τους που αποτελούν τον κανόνα.