Η επιστήμη έχει και πάλι τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε.
Μπορεί να είναι κάτι αμελητέο αλλά την ίδια στιγμή επηρεάζει αρκετά.
Κι όμως η επιστήμη δίνει σαφείς απαντήσεις και πάλι.
Η επιστήμη ανακάλυψε πως όλοι οι απατημένοι έχουν κοινά σημεία.