ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
Ακόμη και αν δεν έχεις μούσι σαν τους Free Folk.
Τα καλά αποσμητικά θέλουν και σωστή εφαρμογή. Το κάνεις σωστά;
Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις κάθε πρωί;
Η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Οπότε τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.