ΔΙΚΗ
Η Ιωάννα έχει τη δύναμη να κοιτάζει κατάματα την αλήθεια μέσα από την προστατευτική της μάσκα. Εμείς;
«Η αντιμετώπιση της σοβαρής ασθενείας μπορεί να γίνει μέσω της ιατρικής βοήθειας που του προσφέρεται. Ο αιτών είναι αυτός που…
Ο πατέρας του Βαγγέλη τιμώρησε τους «λεβέντες» κοιτώντας τους απλά στα μάτια.
O πιο βρόμικος παραγωγός του Hollywood παραμένει ο άντρας που δεν πρέπει να γίνεις ποτέ.