ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η ιστορία του Thomas Cook, ιδρυτή της ταξιδιωτικής αυτοκρατορίας που κατέρρευσε πριν από ένα χρόνο προκαλώντας τριγμούς στον τουριστικό κόσμο.
Κορωνοϊό δεν θέτε. Τουρισμό δεν θέτε. Τι θέτε τέλος πάντων;
Ο ανταγωνισμός για το ποιος θα κατακτήσει τα άστρα είναι σκληρός.
Είναι δεδομένο ότι η ζωή μας δεν θα είναι η ιδια, ούτε καν στις διακοπές.