ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΕΙΤΖ
Ο όρος αμφιλεγόμενος έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές καταχρηστικά, αλλά μόνο αυτός μπορεί να θεωρείται ένας από τους χειρότερους ηθοποιούς και…
Κατά τα άλλα θα σταματούσε την υποκριτική.