ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΕΙΤΖ
Σαν σήμερα γεννιέται ο πλέον αμφισβητήσιμος ηθοποιός του Hollywood.
Άφησε σποντίτσες ότι ενδεχομένως να τον παίξει.