ΚΟΜΠΕ ΜΠΡΑΪΑΝΤ
Τα λόγια είναι πολύ λίγα για να αποτυπώσουν το συναίσθημα που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια είδηση. 
  Και ο Γιάννης έχει αποδεχθεί ήδη την πρόκληση.