ΠΟΛΗ
Κανείς δεν θέλει να είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο αιώνια.
Ένας συντάκτης έκανε το τελευταίο ρεπορτάζ στην πόλη πριν το lockdown.
Η πρώτη πόλη-δάσος που θα είναι 100% ενεργειακά και διατροφικά αυτόνομη, ετοιμάζεται στο Κανκούν.
Η «Guardian», την συμπεριέλαβε μέσα στις 10 μικρότερες σε εμβέλεια πόλεις της Ευρώπης που αξίζει κανείς να επισκεφθεί.