τροφες
Γνωστοί και άγνωστοι τύποι τροφικής δηλητηρίασης…
Αυτές είναι οι πιο βλαβερές τροφές που μπορείς να φας και να κάνεις ζημιά στον εγκέφαλο σου.
Αυτά τα τρόφιμα πρέπει να τα αποφεύγετε.
 Το τερπνόν μετά του ωφελίμου.