ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Το μέλλον είναι εδώ κι εμείς το καλωσορίζουμε.
Θα έχουμε την τιμή να τον φιλοξενήσουμε στη χώρα μας.
Μια μικρή αφιέρωση-ξέσπασμα στο παιχνίδι που έκανε τα χέρια μας ένα με το ποντίκι στα 90's.
Είναι ίσως το μόνο πράγμα στον υπολογιστή σου που θυμίζει κάτι από τα παλιά PC, αλλά δεν είναι ανάγκη να…
Έλληνες ερευνητές βρήκαν την αρχική ημερομηνία πάνω στην οποία έκανε όλους τους υπολογισμούς του ο μηχανισμός.