ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Με την ποδιά Darth Vader θα γίνεις ο μεγαλύτερος ψήστης του Γαλαξία.
Το καπνιστό έχει άλλη χάρη και το ότι δεν έχεις καπνιστήριο δεν πρέπει να είναι ανασταλτικός παράγοντας.
Ψήνει, καπνίζει και δεν πιάνει περισσότερο χώρο από μια βαλίτσα.
Το Beefer High-Temperature Grill ίσως βάλει τα γυαλιά και στη σούβλα.