ΤΣΑΡΛΣ ΜΑΝΣΟΝ
Το Manson Family και άλλες δύο αιρέσεις που σκόρπισαν αίμα και πτώματα.
Και συνεργάζεται ΞΑΝΑ με τον Leonardo Di Caprio.