ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Ένας συντάκτης καταρρίπτει τον συνδυασμό χειμώνα και βουνού, επιλέγοντας το ferry boat και το νησί.
Αν δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά πάει η ποταμιά στο παπάκι.
Αυτό το μοναδικό φαινόμενο δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στο κόσμο.
Εντάξει, δεν βρίσκεται και στο Everest αλλά χαμηλά δεν το λες.
Ένα τρομερό φαινόμενο που δεν το βρίσκεις εύκολα στην Ελλάδα.