ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για δεύτερη χρονιά η μαρίνα του Αλίμου έγινε σημείο εκκίνησης για ένα νοητό ταξίδι στην ιστορία της αυτοκίνησης.
Έρχεται από το μακρινό 1952 αλλά τα ψωμιά της δεν τέλειωσαν ακόμα.