ΑΝΤΡΑΣ
Γιατί, είχες κάτι άλλο να κάνεις στο μυαλό σου;
Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει όλες τις προηγούμενες.
Γιατί όλος αυτός ο πανικός; Κάποιες τρώνε περισσότερο από σένα.