ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Μερικά από τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα έρχονται από το παρελθόν.
Παγωτά, ποδήλατα, μπάλα και κορίτσια. Είναι Ιούλιος και η νοσταλγία έχει χτυπήσει κόκκινο.
Ένας συντάκτης μιλάει για την νοσταλγία του παιχνιδιού.
Ένας συντάκτης γράφει για το μοναδικό συναίσθημα που βίωσε για την παλιά παρέα του, όσο παρακολουθούσε το «Friends Reunion».