ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βρέθηκε στο Περού και είναι πραγματικά ο παππούς όλων μας.
Το απαράδεχτο φαινόμενο που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες πεινασμένους.
Γιατί οι φυσικοί χώροι της Αττικής είναι τόσο παρατημένοι εν μέσω της άνοιξης;
Στη μικρή πόλη Rambouillet της Γαλλίας, λαμπτήρες τροφοδοτούνται από βακτήρια.
Η Γερμανία σκέφτεται λόγω κρίσης καυσίμων να το εφαρμόσει, εμείς θα το κάναμε;