ΠΑΓΩΤΟ
Τι παγωτό να τρώμε έτσι ώστε να αποφεύγουμε την πολύ ζάχαρη;
Μας μεγάλωσε και μας συνόδεψε σε υπέροχες παιδικές αναμνήσεις. Και ίσως γι' αυτό το αγαπάμε τόσο.
Ξεκινάνε μεν τα πρωτοβρόχια όμως δεν θα αρνηθούμε ένα ωραίο παγωτό.