ΠΑΓΩΤΟ
Ξεκινάνε μεν τα πρωτοβρόχια όμως δεν θα αρνηθούμε ένα ωραίο παγωτό.
Μια γνωστή αλυσίδα εστιατορίων στις ΗΠΑ, πιστεύει πως ναι.
Ποιες είναι οι τρεις πρώτες λέξεις που έρχονται στο μυαλό σου, όταν ακούς τη λέξη «καλοκαίρι»; 
Ένα βίντεο που κάνει ξεκάθαρη επίκληση στο συναίσθημα.