ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ
Έρευνα αναφέρει πως το πορνογραφικό υλικό σκοτώνει τη στύση μας.
Μη γελάς. Στην Αγγλία το έκαναν ήδη και σκεφτόμαστε πώς θα λειτουργούσε το μέτρο στην Ελλαδίτσα μας.