ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Άλλο να είσαι και άλλο να το φωνάζεις τις συγκεκριμένες μέρες.
Γιατί οι άνθρωποι νιώθουν τόση μεγάλη ανάγκη να ηθικολογούν στις πανδημίες;
Το «Δεύτε λάβετε Φως» δεν θα ηχήσει σε όλους το ίδιο.
Γίνονται πραγματάκια στο όνομα της θρησκείας. 
10 σταυροφορικά βίντεο, 10 μαχαιριές στην καρδιά του Σατανά.