ΜΠΙΡΕΣ
Εμείς βάζουμε τις προτάσεις, εσύ βάζεις την παρέα.