Σπουδές στο Λιανικό Εμπόριο: Νέος κλάδος επαγγελματικής κατάρτισης

Το Λιανικό Εμπόριο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Ένας κλάδος που μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες καριέρας και επαγγελματικής αποκατάστασης μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλογών, χωρίς αποκλεισμούς.

Αντίθετα, εκείνοι που θέλουν να προχωρήσουν στο Λιανικό Εμπόριο, εκείνοι που θέλουν να χτίσουν μία καριέρα μπορούν να το προσπαθήσουν, μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις προϋποθέσεις και να ορίσουν τα θεμέλια μίας καριέρας στον τομέα που τους ενδιαφέρει.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr