Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2016, η εταιρεία με την επωνυμία«DPG DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), και διακριτικό τίτλο"DPG DIGITAL MEDIΑ"η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί του 14ου χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό – δημόσια προσφορά για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδαςwww.ratpack.grστο facebook. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  www.ratpack.gr στο facebook ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της σελίδας του διαδικτυακού τόπου  www.ratpack.gr στο facebook που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν προσωπική σελίδα στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον ο χρήστης – επισκέπτης που θα κάνει “tag” κάποιο άλλο άτομο με λογαριασμό στο facebook, στα σχόλια του post του διαγωνισμού στην ανωτέρω σελίδα, εφόσον προκύπτει ταυτοπροσωπία του χρήστη του λογαριασμού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook και του φυσικού προσώπου που θα διεκδικήσει το δώρο. Δικαίωμα συμμετοχής έχει το κάθε πρόσωπο μόνο μία φορά και τυχόν πολλαπλές συμμετοχές θα προσμετρούνται ως μία. Κάνοντας “tag” κατά τα ανωτέρω, o ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου  www.ratpack.gr  καθώς και την αποστολή σε αυτόν e-mails με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η διοργανώτρια εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.

2.    Αποκλειόμενα πρόσωπα.Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

3.    Περιγραφή του Διαγωνισμού.Η έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται κάνοντας “tag” κάποιο άλλο άτομο με λογαριασμό στο facebook, στα σχόλια του post του διαγωνισμού που θα δημοσιεύσει η Εταιρεία στην επίσημη σελίδα του www.ratpack.gr  στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook. Κάνοντας “tag” ο επισκέπτης δέχεται τους παρόντες όρους διαγωνισμού και λαμβάνει αυτομάτως συμμετοχή στην κλήρωση του διαγωνισμού.

4.       Αντικείμενο Διαγωνισμού: Τα δώρα που προκηρύσσονται είναι τρία (3) αντίτυπα του βιβλίου του Γιούνας Γιούνασον με τίτλο «Ο Άντερς, ο φονιάς και οι φίλοι του» από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».

5.       Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό:Η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από την Τρίτη13/12/2016ώρα14:30μ.μ., έωςτην Τετάρτη 14/12/2016ώρα18:30μ.μ..

6.       Ανάδειξη νικητή του διαγωνισμού : Οι τρείς (3) νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση. Ο κάθε νικητής θα κερδίσει ένα αντίτυπο του βιβλίου του Γιούνας Γιούνασον με τίτλο «Ο Άντερς, ο φονιάς και οι φίλοι του» από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και τρείς (3) επιλαχόντες οι οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν δώρο σε περίπτωση αποκλεισμού, άρνησης ή αδιαφορίας νικητή.

7.       Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητή του διαγωνισμού:  Οι τρείς (3) δικαιούχοι και οι τρείς (3) επιλαχόντες θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016και ώρα19:00μ.μ.στα γραφεία της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

8.       Φύση Διαγωνισμού:  Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία του πρόσωπου – χρήστη της σελίδας στο facebook μέσω της οποίας έγινε το σχόλιο και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο του διαγωνισμού η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

9.       Ειδοποίηση νικητών.Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος στο inbox της σελίδας του στο Facebook. Θα ζητείται από το νικητή να αποστείλει απαντητικό μήνυμα με το οποίο θα αποδέχεται το δώρο, εντός 24 ωρών από την ώρα αποστολής του μηνύματος ειδοποίησής του εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς και να δηλώσει το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση e mail του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην προσπάθεια επικοινωνίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στις οδηγίες που θα δοθούν από τη Διοργανώτρια εντός 24 ωρών, το δώρο θα κληθεί να παραλάβει ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση αδιαφορίας, άρνησης ή αποκλεισμού του πρώτου επιλαχόντα, η διαδικασία θα ακολουθηθεί για τον δεύτερο και τρίτο επιλαχόντα, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται ανωτέρω. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την Εταιρεία, από νικητή, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στο διαγωνισμό ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

10.   Παραλαβή δώρου. Τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού θα δοθούν στις Εκδόσεις «Ψυχογιός» οι οποίες θα διαθέσουν τα δώρα. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κ. Γιάννη Τζανακάρη στο τηλέφωνο 210.3602535 από τη Δευτέρα 19/12/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να συνεννοηθούν για την παραλαβή του δώρου τους από την έδρα του  εκδοτικού οίκου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης των δώρων εκ μέρους της εταιρείας που θα τα διαθέσει.

11.   Τύχη δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου.Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο, το δώρο θα μείνει αδιάθετο.

12.   Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος των νικητών και των φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθούν τα ονόματα τους σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθούν, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι δικαιούχοι δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

13.Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και αρ. 8 Ν. 2819/2000) όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

14.   Περιορισμός ευθύνης εταιρείας.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

15.   Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού:Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδαwww.ratpack.gr στο facebook καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

16.   Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

Για την Εταιρεία