Μία συντάκτρια έφαγε «άκυρο» και μοιράζεται τον πόνο της. 
Μία συντάκρια εξηγεί γιατί όλες εκεί έξω, θα μας ήθελαν μικρότερους.
Μετά το κείμενο που μας έκανε η συντάκτρια μας, μπήκαμε σε σκέψεις.
Βάλαμε μία γυναίκα να απαντήσει στο ερώτημα. Και μάλλον δεν κάναμε καλά.