Ξενοδοχείο φορτωμένο από ιστορίες των ναυτικών του 19ου αιώνα

Το Society Hotel κλείνει στους τοίχους του όλους τους θρύλους της ναυτοσύνης.