Ενάντια στον μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει έδρα στη Ρωσία και την Κίνα. Άλλος ένα Ψυχρός πόλεμος;
Μετά από έρευνα που έγινε έχουμε τα αποτελέσματα και ξέρουμε που βρίσκεται η Ελλάδα.
Για τους όλους τους χαλαρούς τύπους εκεί έξω, το «123456» παραμένει τρομακτικά δημοφιλές.