ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
Έχει μήκος μόλις 3 μέτρα, δηλαδή αν τον κάνεις πάνω-κάτω 1138 φορές είναι σαν να κάνεις την απόσταση που καλύπτει…
Ένας συντάκτης καβάλησε το ποδήλατό του και μεταφέρει τις εντυπώσεις του.