ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για κάποιο λόγο θέλει να την αποχωριστεί.
Κανείς δεν κατάφερε να αντισταθεί στην εικόνα και στην επίδοσή της.
Αν ακόμη το πιστεύεις τότε έχεις μείνει πίσω…