ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Επιβραβεύτηκαν γι' αυτό και μπορούν να φωτογραφίζονται μαζί χωρίς να φορούν ζακέτα.
Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, παιδί μου.