παράξενα
Οι Άγγλοι μπήκαν στο μετρό χωρίς παντελόνι και εμείς φανταζόμαστε μια 5άδα περίεργων ημερών που θα θέλαμε να δούμε στη…
Χαζή ερώτηση. Πάντως μπορείς να το κάνεις μια χαρά.