οικονομια
Με λίγα λόγια, μπορεί να αντικαταστήσει το παραστατικό χρήμα ή είναι μια θεωρία δίχως τεκμηριωμένες βάσεις.
O Διευθυντής του World Food Program είπε στον Elon να βοηθήσει με την παγκόσμια πείνα.