επαρχια
Ένας ήρωας με στολή της διπλανής πόρτας που έσωσε μία ζωή στην Κατερίνη.
Μετά από ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος το ταξίδι στην επαρχία κρύβει εκπλήξεις κι επικίνδυνες οφθαλμαπάτες.